Criminal War

silenceActiviteit
silence   Domingo  +10 respect

"Thx borg" 2 dagen geleden
silence   Lunagirl93  +750 respect

"XXXX" 3 dagen geleden
silence is gepromoveerd tot Spion 3 dagen geleden
Om te vieren geeft silence 4 pakketten credits weg.
Verlopen - Ontvangers: Maureen_Ashby - rakker - self-made-man - Melly -
silence   Reina  +10 respect

"Thx borg" 5 dagen geleden
silence   Lunagirl93  +1,500 respect

"Xxxxxx" 6 dagen geleden
silence behaalde level 66 2 weken geleden
Om te vieren geeft silence 4 pakketten credits weg.
Verlopen - Ontvangers: xxxAnniekk - Lunagirl93 - rakker - Melly -
silence is vermoord en verloor € 37,500,000,- 2 weken geleden
silence   Lunagirl93  +700 respect

"HVJ xxx" 3 weken geleden
silence is gepromoveerd tot Bendeleider 3 weken geleden
Om te vieren geeft silence 4 pakketten gangsters weg.
Verlopen - Ontvangers: gerben1998 - rakker - xxxAnniekk - Lunagirl93 -
silence behaalde level 65 3 weken geleden
Om te vieren geeft silence 4 auto's weg.
Verlopen - Ontvangers: rakker - xxxAnniekk - Lunagirl93 - Ultra -
Gangster opleiden
901 bezoekers